Η Χίος μας, δυστυχώς, κατά την τελευταία δεκαετία εμφάνισε σημαντική μείωση στην τουριστική προσέλευση και αυτό οφείλεται σε πλείστους παράγοντες.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2015 – 2018:

-66,4% ευρωπαίων επισκεπτών (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΙΟΥ)

 • Μέσα σε 4 χρόνια χάθηκαν οι αγορές της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας.
 • Το 2017 και όπως φαίνεται το 2019, η μοναδική πτήση θα έρχεται από τη Σλοβενία.

– 93% επισκεπτών κρουαζιέρας (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΙΟΥ)

 • Από 42 προσεγγίσεις και 25.229 επιβάτες το 2015 κατρακυλήσαμε στις 10 προσεγγίσεις και μόλις 1.766 επιβάτες το 2018. -40% Τούρκων επισκεπτών (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΙΟΥ)
 • Η οικονομική κρίση στην Τουρκία και η σταδιακή ανάπτυξη γειτονικών ανταγωνιστικών προορισμών επιβεβαίωσαν το λάθος της μονοκαλλιέργειας. Η Χίος παραμένει σήμερα ανέγγιχτη από τις επιρροές του τουρισμού των προηγούμενων δεκαετιών.

Βασική επιδίωξη μας είναι, μετά την ανάλυση των δεδομένων, η αξιοποίηση τους στο μέλλον, με στόχο να ενταχθεί το νησί μας βαθμιαία και με συντεταγμένη τουριστική πολιτική στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω της ανάδειξης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτισμικής ταυτότητας του νησιού μας στη διεθνή αγορά, λανσάροντας το τουριστικό branding της στα πλαίσια στοχευμένης ανταγωνιστικής προώθησης με σύγχρονα μέσα, επενδύοντας στη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, προσελκύοντας νέες επενδύσεις δυνάμενες να δημιουργήσουν νέες προοπτικές, διασυνδέοντας την αγορά εργασίας με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση και αξιοποιώντας όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Χίος μας ως τουριστικός προορισμός. Αυτά, άλλωστε, θα αποτελέσουν και τους βασικούς πυλώνες προώθησης του τουριστικού προϊόντος μας.

Η επίτευξη της επιδίωξης μας αυτής θα συντελεστεί μέσω της συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού και της κοινωνικής ενεργοποίησης προκειμένου η Χίος μας να μετατραπεί σε νησί με δική του μοναδική ταυτότητα. Στόχος μας και γνώμονας μας οφείλει να είναι η ανάδειξή των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών με επίκεντρο τη Μαστίχα, των ξεχωριστών εμπειριών και της διακριτής ταυτότητας κάθε περιοχής του νησιού, της προώθησης της Χίου ως κέντρο Ναυτιλίας αλλά και ως Νησί του Ομήρου. Το βαρύ και διαχρονικό αποτύπωμα της Ιστορίας της, η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των οικισμών της και η κουλτούρα εξωστρέφειας που της χαρίζει η ναυτική της ενασχόληση εγγυώνται στον τουρίστα από επισκέπτης να αισθάνεται στον τόπο μας φιλοξενούμενος. Επιθυμούμε ο επισκέπτης να επιλέγει συνειδητά τον προορισμό για όλες εκείνες τις ιδιαίτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες που του προσφέρει. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το άλλο πρόσωπο της Χίου. Αυτό της φιλοξενίας και του εναλλακτικού τουρισμού. Ο τελευταίος δύναται να προσδώσει νέα πνοή στα χωριά, να λειτουργήσει ως όχημα για την άμβλυνση της εποχικότητας και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων. Επενδύουμε στις αυθεντικές εμπειρίες και στο βιωματικό τουρισμό, ενδυναμώνουμε το τουριστικό μας προϊόν, απαντώντας στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Στρατηγικό Σχέδιο της «ΣυμμαΧίας Αξιών» στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Α’ ΑΞΟΝΑΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 1. Ενίσχυση του αντικειμένου του τουρισμού στη διοίκηση του Δήμου Χίου
 • Ίδρυση Διεύθυνσης Τουρισμού, σταδιακά εντός της τετραετίας με ενίσχυσή προσωπικού και
 • Σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, μέσω της συνέργειας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ώστε να εξασφαλιστούν σε ετήσια βάση πόροι ύψους 250.000 ευρώ, από τους προϋπολογισμούς τους.
 1. Δημιουργία και δυναμικό λανσάρισμα του τουριστικού branding της Χίου (Όμηρος, Μαστίχα, Μεσαιωνικά χωριά, Ναυτική παράδοση)
  • Συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο για τη δημιουργία brand
  • Χάραξη της στρατηγικής για την προώθηση του νησιού.
 1. Δημιουργία εμπειριών 4 εποχών:
 • Με εξωστρεφή προσανατολισμό και αξιοποιώντας την πολιτιστική παράδοση και τα έθιμα του νησιού και το πολυάριθμό δυναμικό εθελοντών και ασχολούμενων σε πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές ομάδες καθιερώνονται δράσεις και γεγονότα διασκορπισμένα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ικανά να προσελκύσουν επισκέπτες – φιλοξενούμενους από όλο τον κόσμο.
 • Ανάπτυξη μοναδικών, ελκυστικών εμπειριών βιωματικού χαρακτήρα που λειτουργούν ως πρεσβευτές του Χιώτικου προϊόντος μέσω της αξιοποίησης στοιχείων της τουριστικής προσφοράς της Χίου όπως ιστορία, πολιτισμός, αξιοθέατα, περιβάλλον, προϊόντα, δραστηριότητες, παραδόσεις, διατροφή, τρόπο ζωής.
 1. Αξιοποίηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου (π.χ. Μονομετοχική) για τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού ώστε όλοι οι μνημειακοί και μουσειακοί χώροι του νησιού να καταστούν επισκέψιμοι. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου υποβολή αιτήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για παραχώρηση της διαχείρισης μνημείων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Πολιτισμού στο Δήμο Χίου με παράλληλη υποχρέωση του να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης τους σε προσωπικό. Κανένας μουσειακός και μνημειακός χώρος του νησιού δεν επιτρέπεται να είναι μη επισκέψιμος.
 2. Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που διαχειρίζονται χώρους μνημειακού και μουσειακού ενδιαφέροντος ώστε να αξιοποιηθούν τουριστικά και να καθορίσουν και να ανταποκριθούν σε ωράριο λειτουργίας τους.
 3. Διοργάνωση τακτικών / εβδομαδιαίων ξεναγήσεων σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις ενώσεις τους, με στόχο την δημιουργία εμπειριών για τους επισκέπτες του νησιού.
 4. Ανάπτυξη ειδικής έξυπνης εφαρμογής για κινητά, που θα παρέχεται δωρεάν στους επισκέπτες, με στόχο την εξυπηρέτηση τους και την ανάδειξη των μυστικών και της ομορφιάς του νησιού μας.
 5. Δημιουργία Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τα Μαστιχοχώρια προκειμένου να αναδειχθεί η ‘μαστίχα’ ως μοναδικό τοπικό προϊόν αλλά και το συνολικότερο πολιτιστικό απόθεμα του νησιού
 6. Βελτίωση και αναβάθμιση των υπαρχόντων πόρων και υποδομών, σε συνεργασία με τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς)
  • Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Τελωνείου Χίου (διαμόρφωση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)
  • Μετατροπή του κτιρίου της Παλαιάς Ιχθυόσκαλας σε αίθουσα αναμονής.
  • Άμεση και διαρκή παρέμβαση για την επίσπευση της επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης και των κτιριακών υποδομών του Αεροδρομίου.
  • Αναβάθμιση τουριστικών παραλιακών μετώπων (Φώτα, Σκαλοπάτια) Βελτίωση της προσβασιμότητας
   • Αρχιτεκτονική Μελέτη για έργα αναβάθμισης της εικόνας του Καρφά και των υπόλοιπων ζωνών υψηλής τουριστικής παραγωγικότητας με άμεσες μελέτες συνολικού σχεδιασμού των περιοχών και ολοκλήρωση των μελετών αντιμετώπισης της διάβρωσης που απειλεί τις παραλίες μας.
  • Δημοτικά παρκινγκ σε τουριστικές περιοχές
  • Βελτίωση της σήμανσης των τουριστικών περιοχών
  • Βελτίωση των υποδομών στις παραλίες (Καθαρισμός και στρώσιμο παραλιών, Δημιουργία αποχωρητηρίων και τοποθέτηση ντουζιέρων, προτυποποίηση των ομπρελών, πρόσβαση ΑμεΑ)
  • Αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών του νησιού.
  • Ανάπτυξη Κεντρικού Λιμένα Χίου, με άμεση ολοκλήρωση master plan και κατασκευή προβλήτα και απαραίτητων κτιριακών υποδομών.
  • Λιμένας Μεστών
   • Δημιουργία Πύλης Schengen – για να μπορεί να υποδέχεται και Κ/Ζ.
   • Διεκδίκηση διασύνδεσης του Λιμένα με Τουρκία και γραμμή Πειραιά – Ικαρία – Σάμου.
  • Κατά προτεραιότητα συντήρηση και λειτουργία όλων των δομών τουριστικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του Δήμου Χίου (μύλοι, σπήλαια, υδροθεραπευτήριο κ.α.)
  • Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρόμων πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας και εκπαίδευσης
   • Περιπατητικές διαδρομές στη Βόρεια και Κεντρική Χίο
   • Καθιέρωση περιπάτων μικρής και μεγάλης διάρκειας, στην πόλη και στα χωριά, με επίσκεψη σε μνημειακούς και μουσειακούς χώρους.
   • Ενοποίηση των Μαστιχοχωρίων και σύνδεση με το Μουσείο Μαστίχας
  • Ανάδειξή του Κάστρου της Χίου και του ιστορικού κέντρου της Χίου.
  • Ανάδειξη της Χίου ως Κέντρο πολιτισμού αναμορφώνοντας την περιοχή περιμετρικά της Βιβλιοθήκης του Κοραή (Μητρόπολη Χίου, Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Κοραή, 1ο Γυμνάσιο Χίου).
 7. Αξιοποίηση των τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • θρησκευτικός τουρισμός
   • Νέα Μονή και μοναστήρια
   • Αγ. Μαρκέλλα
  • πεζοπορικός τουρισμός
   • Περιπατητικές διαδρομές μέσα από επιλεγμένα αξιοθέατα και μνημεία.
  • αθλητικός τουρισμός
   • Καθιέρωση αθλητικών εκδηλώσεων
  • εκπαιδευτικός τουρισμός
   • Διοργάνωση εκδρομών σχολείων
  • συνεδριακός τουρισμός
   • Καθιέρωση συνεδρίων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
  • θαλάσσιος τουρισμός
   • Καταδυτικός τουρισμός
   • Διοργάνωση αγώνων θαλασσίων αθλημάτων
  • θεματικός τουρισμός
   • Τουλίπες
   • Σούμα
   • Καμπαναριά της Χίου
  • αγροτουρισμός
   • Καλλιέργεια Μαστίχας
   • Κάμπος και συγκομιδή οπορωφόρων
  • γαστρονομικός τουρισμός
  • Προβολή γευστικών περιηγήσεων στη Χίο.
  • Σύμφωνο Χιακής Γαστρονομίας
 1. Στήριξη του επιχειρηματία του τουρισμού, μέσω της ίδρυσης Γραφείου επιχειρηματικότητας, όπου θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι επιχειρηματίες για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

 

Βγαίνουμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Δοκιμάζουμε μια Συμμαχία Αξιών προτάσσοντας στα κοινά αξίες, λησμονημένες μέχρι σήμερα.

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

 

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού ΣυμμαΧία Αξιών. στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΣυμμαΧίας Αξιών, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]

 

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

 

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies.