Χίος Ελκυστική

Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χίου μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και της ζωής στην πόλη και στα χωριά.

1. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος ισόρροπης ανάπτυξης- Χωροταξία
• Αναβάθμιση και ανάπτυξη του κεντρικού αστικού πυρήνα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το παράκτιο μέτωπο και την παλιά πόλη. Προτεραιότητα η αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου και βελτίωση της σύνδεσής του με την πόλη ώστε να αναδειχθεί η κεντρική περιοχή ως ένα ισχυρό κέντρο της πόλης – εμπορικό, διοικητικό, μεταφορικό κέντρο, κέντρο υπηρεσιών και ποιοτικό κέντρο αστικού τουρισμού.
• Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε επιλεγμένες ζώνες (Αμανή – Μαστιχοχωρία) με στοιχεία Έξυπνης Εξειδίκευσης για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής .
• Μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης και συγκεκριμένα από την Δασκαλόπετρα έως τον Μέγα Λιμνιώνα ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, με ήπιες παρεμβάσεις για την δημιουργία πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομων, χώρων πρασίνου και αναψυχής φιλικό στον κάτοικο και τον επισκέπτη.
• Προτεραιότητα στο δίκτυο πεζοδρομίων για τη σύνδεση του ιστορικού κέντρου της πόλης με τις γειτονιές, δημιουργία πεζοδρομίων έξω από τα σχολικά συγκροτήματα, ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς και δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων από το ιστορικό κέντρο έως το κάστρο της πόλης. Τέλος, αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων των γειτονιών της πόλης με έργα πρασίνου, παιδικές χαρές κτλ., εφαρμόζοντας Πρόγραμμα και Σχέδιο για ‘Πράσινη Γειτονιά’
• Αναπλάσεις παραλιακών μετώπων σε παραλιακούς οικισμούς του νησιού.
• Άμεσες πολεοδομικές μελέτες για τα χωριά με επεκτάσεις οικισμών και επικαιροποίηση των παλιών καρτελών οικισμών οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να εφαρμόζονται σήμερα. Μελέτες κτηματογράφησης, εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών με σκοπό την βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους, υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών για την αισθητική εικόνα των παραδοσιακών οικισμών. Τέλος οριστικοποίηση με ΦΕΚ όλων των ορίων των οικισμών που υπάρχουν ασάφειες σήμερα, καθώς και ηλεκτρονική χαρτογράφηση και ενοποίηση σε έναν φορέα όλης της γεωχωρικής πληροφορίας.
• Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, επικαιροποίση πολεοδομικών σχεδίων, πράξεις εφαρμογής και συγκεκριμένα άμεσος σχεδιασμός για τα ΤΧΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ, καθώς και του ΤΧΣ για την Χίο, όπου παρουσιάζονται προβλήματα λόγω της εφαρμογής των προηγούμενων πολεοδομικών σχεδίων ή παντελής έλλειψη αυτών σε θέματα κυρίως χρήσεων γης.
• Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων (GIS) με όλη τη χωρική πληροφορία του Δήμου, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες τόσο στις υπηρεσίες όσο και στους επαγγελματίες. Η βάση δεδομένων θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα επιταχύνει την ολοκλήρωση του σχεδιασμού με πρώτο ωφελούμενο το δημότη.
• Διόρθωση όλων των προβληματικών περιοχών όπου έχουν χαραχθεί γραμμές αιγιαλού και παραλίας και νέα οριοθέτηση ρεμάτων εντός της πόλης Χίου και οικισμών.

2. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου
Ο Δήμος οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών του, αποτελώντας έτσι πρότυπο για τους πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ένταξη δράσεων αντίστοιχων με αυτών που εντοπίζονται στον οικιακό τομέα, με έμφαση αφ’ ενός σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια του Δήμου καθώς και σε σχολεία. Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια θα τεθούν κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση
• Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος
• Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση νέων τεχνολογιών λαμπτήρων ή/και φωτοβολταϊκών πάνελ όπου είναι εφικτό

3. Αναβάθμιση οδικού δικτύου -Συγκοινωνία – υποδομές μεταφορών

Οδικό δίκτυο
Η πόλη μας έχει ανάγκη μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να αποσυμφορρηθεί το κέντρο της πόλης από την περιαστική κυκλοφορία και τα βαρέα οχήματα. Καμία μελέτη Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δε μπορεί να είναι ρεαλιστική, χωρίς την ορθολογική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού της πόλης.
Οι δυτικές είσοδοι της πόλης, τόσο από του Γρού όσο και από το Αίπος πρέπει να συνδεθούν απευθείας με την Περιφερειακή Οδό της πόλης. Δε νοείται ολόκληρος ο κυκλοφοριακός φόρτος από τα Καμπόχωρα, να διέρχεται μπροστά από το Σχολικό Συγκρότημα 1ου – 3ου Λυκείου.
Για αυτό μέσα στους στόχους μας είναι να πραγματοποιηθούν:
• Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη της Χίου, σκοπός αποσυμφορηση της πόλης από τα αυτοκίνητα, προστασία του ιστορικού κέντρου της πόλης και του κάστρου και ειδική κυκλοφορική μελέτη για τον Κάμπο της Χίου με δημιουργία πεζοδρομίων για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η κυκλοφορική μελέτη θα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παρεμβάσεων ανάπλασης στο Κέντρο της Πόλης σε σχέση με την κυκλοφοριακή μελέτη του MASTER PLAN Λιμένα Χίου και το επικείμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
• Αύξηση του δικτύου πεζοδρόμων έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι ήπιες μορφές μετακίνησης να καταστεί περισσότερο ασφαλής η κυκλοφορία των ευάλωτων χρηστών. Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας (εφαρμογή ειδικών κυκλοφοριακών μελετών με ταυτόχρονο σχεδιασμό νέων διαδρομών ποδηλάτου, περιπάτου). Εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς των κάτοικων των γειτονιών με αύξηση και βελτίωση της πρόσβασης τους μέσω πεζοδρομίων από τις γειτονιές στο Κέντρο της Πόλης (πεζοδρομία -Ποδηλατοδρόμοι). Μελέτη – Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Χίου και τον Κάμπο
• Βελτίωση των οδικών υποδομών και συνδέσεων, για τη αποκατάσταση της ροής των οχημάτων και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου. Μελέτες – έργα οδοποιίας – κατασκευής – επέκτασης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της πόλης και του Κάμπου (συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων επεκτάσεων της Πόλης όπως προβλέπονται από Νέο Σχέδιο Πόλης).
• Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών συνδέσεων (λακκούβες, ασφαλτοστρώσεις κλπ).
• Αποκατάσταση της προσβασιμότητας για μια περισσότερο ασφαλή μετακίνηση και κυκλοφορία των πεζών και ΑΜΕΑ. Ίση πρόσβαση στο δίκτυο για ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, καρότσια κλπ.
• Σημειακές βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραλιακού οδικού άξονα στο τμήμα του εντός των ορίων της Αγίας Ερμιόνης, του Καρφά και της νέας περιοχής ένταξης σε Σχέδιο ΣΧΟΑΑΠ.
• Συντήρηση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης, ασφαλτόστρωση, φωτισμός, έξυπνα συστήματα ενημέρωσης, συχνή και διαρκής μετακίνηση από και προς το κέντρο. Δημιουργία νέων στις εισόδους της πόλης αλλά και σε γειτονιές που έχουν πρόβλημα στάθμευσης οι μόνιμοι κάτοικοι.

Συγκοινωνία

ΜΜΜ
Δημιουργία νέων δρομολογίων και αύξηση τις συχνότητας των υπαρχόντων ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου. Εκσυγχρονισμός στάσεων (προστασία πολιτών από τα καιρικά φαινόμενα, φωτισμός, πινακίδες ενημέρωσης κλπ) και Δρομολόγια προς Λιμένα Μεστών και αεροδρόμιο.

ΤΑΞΙ
Βελτίωση χώρου αναμονής, δημιουργία νέων θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των σημείων ενδιαφέροντος.

Οδική Ασφάλεια
Τα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα οι επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία, το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη διεθνή και εγχώρια κοινότητα. Παρόλο που ο ρυθμός των ατυχημάτων στην επικράτεια έχει μειωθεί σημαντικά από το 2000 έως σήμερα λόγω της βελτίωσης των οδικών αρτηριών και της λήψης πιο αυστηρών μέτρων οδικής προστασίας, αστυνόμευσης και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των οδηγών, ο ρυθμός ατυχημάτων στη Χίο εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Τα υψηλά ποσοστά χρήσης μοτοσικλετών, η επιθετική οδήγηση, τα χαμηλά ποσοστά χρήσης κράνους και ζώνης, η ανοργάνωτη κυκλοφορία των ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζών και ποδηλατών), η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι οι κρίσιμοι παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων. Στην πλειοψηφία των τροχαίων ατυχημάτων, εμπλέκονται ηλικιωμένοι και νεαρά άτομα τα οποία οδηγούν δίκυκλα οχήματα.

Η ύπαρξη δράσεων για την ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας τόσο σε θέματα οδικής ασφάλειας αλλά και βιώσιμης κινητικότητας, η δημιουργία φορέα οδικής ασφάλειας με ανάληψη θεσμικής πρωτοβουλίας από το Δήμο αλλά και η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εναλλακτικών δράσεων για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων από τους αρμόδιους φορείς, είναι κάποιες από τις ενέργειες που θεωρούνται επιτακτικές για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη διαμόρφωση της παιδείας οδηγικής συμπεριφοράς.

Ακτοπλοϊκές και Αεροπορικές μεταφορές
Η Χίος υπολείπεται των άλλων νησιών, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού όσο και των επισκεπτών. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να συμβάλει στα ακόλουθα:
• Να ολοκληρωθεί το master plan του κεντρικού λιμένα της Χίου ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της πόλης.
• Μέχρι την ολοκληρώσει και θεσμοθέτηση του masterplan στο Λιμάνι της Χίου θα πρέπει να γίνουν άμεσα
o Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Τελωνείου Χίου (χρήση Παλαιού κτηρίου Ιχθυόσκαλας ή ολοκληρωμένη λύση μέσω της διαχείρισης του κτηριακού αποθέματος του Λιμένα Χίου)
o Βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων κεντρικού Λιμένα Χίου (εκβάθυνση, χώροι πρασίνου, πλακοστρώσεις, αναπλάσεις, στέγαστρα, ράμπες φορτοεκφόρτωσης πλοίων, ειδικές κλίμακες Κ/Ζ, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ).
o Οργάνωση δραστηριοτήτων για την υποδοχή των τουριστών κατά την άφιξη – παραμονή -αναχώρηση Κ/Ζ).
• Αναβάθμιση όλων των πυλών εισόδου του νησιού
Ολοκλήρωση των λιμενικών υποδομών Μεστών, Λημνιών, Καρδαμύλων Λαγκάδας (εξυπηρέτηση τόσο επιβατικής κίνησης όσο και τουριστικής κίνηση με σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά σκάφη)

  • Μεστά
   – Πύλη Schengen – για να μπορεί να υποδέχεται και Κ/Ζ.
   – Δημιουργία και στέγαση τελωνειακής υπηρεσίας.
   – Εκσυγχρονισμός των ΚΤΕΛ και δημιουργία υποσταθμού στη χερσαία ζώνη του λιμένα.
   – Αίθουσες αναμονής επιβατών πλοίων/ΚΤΕΛ κλπ.
  • Μαρίνα Λιμνιών
   – Ενίσχυση του λιμενοβραχίονα για προστασία από ανέμους.
   – Έργα ανωδομής (Reception, εγκαταστάσεις υγιεινής, ντουζ, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ).
   – Δημιουργία χώρου εναπόθεσης σκαφών στη χερσαία ζώνη της μαρίνας.
   – Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασία με άλλες μαρίνες.
   – Στόχευση στην ετήσια παραμονή σκαφών (ξεχειμώνιασμα).
   – Διάκριση χώρου στάθμευσης οχημάτων.
  • Λιμένας Λαγκάδας (τουριστικό αγκυροβόλιο)
   – Λιμενικός Σταθμός.
   – Τελωνειακό γραφείο.
   – Γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης από τον διαχειριστή του λιμένα (ΔΛΤ Χίου).
   – Διαχωρισμός χρήσεων λιμένα (π.χ. χώρος πρόσδεσης θαλάσσιων ταξί, αλιευτικών σκαφών, τουριστικών σκαφών).
   – Έργα θωράκισης και κυματοθραύστες για την εμπόδιση ανάπτυξης κυματισμών εντός του θαλάσσιου χώρου του λιμένα.
   – Δημιουργία (έτοιμων) αγκυροβολίων και αρίθμηση θέσεων λιμένα.
   – E-booking θέσεων πρόσδεσης σκαφών.
   – Δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων κοντά στην παραλία της Λαγκάδας.
  • Αεροδρόμιο
   Καθημερινή ενασχόληση με την πρόοδο των μελετών και των εργασιών κατασκευής του Αεροδρομίου. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την κατάτμηση του έργου σε τρία χωριστά έργα, εντάσσοντας τις αναγκαίες δράσεις στο ΠΕΠ (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). Ταυτόχρονα, ο Δήμος, θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία και παρακολούθηση με τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση της κατασκευής του Αερολιμένα.

Αγροτική οδοποιία
• Μόνιμες λύσεις – Αποτύπωση και Θεσμοθέτηση των αγροτικών οδών
• Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου (υποδομές σχετικές με πρόσβαση σε δασική γη)
• Αγροτική οδοποιία (Μελέτη και κατασκευή έργων, τεχνικές εργασίες κλπ)

4. Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
Στο μέτρο αυτό, εκφράζεται ο στόχος της δημοτικής αρχής για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων που δύνανται να προκληθούν από πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, διάβρωση ακτών και εδαφών. Η θωράκιση του Δήμου αποτελεί βασική επιδίωξη, με συγκεκριμένες ενέργειες εκπόνησης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης, προετοιμασίας του δυναμικού και των μέσων, συντονισμού δράσεων πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.

Πολιτική Προστασία
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του νησιού σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
• Υλοποίηση κοινών δράσεων με στόχο την επιμόρφωση και κατάρτιση τόσο του προσωπικού του Δήμου όσο και των εθελοντών και πολιτών.
• Δράσεις πρόληψης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (σχεδιασμός και καταγραφή του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσουν όλοι οι εμπλεκόμενο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύνταξη σχεδίων, ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές).
• Κατάρτιση συνολικού σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Χίου – Συνολικό σχέδιο διαχείρισης πλημμύρων ν. Χίου – μελέτες διευθέτησης και οριοθέτησης ρεμάτων που διέρχονται από περιοχές κατοικίας.
• Ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης (πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ κ.α.) σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Βγαίνουμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Δοκιμάζουμε μια Συμμαχία Αξιών προτάσσοντας στα κοινά αξίες, λησμονημένες μέχρι σήμερα.

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

 

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού ΣυμμαΧία Αξιών. στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΣυμμαΧίας Αξιών, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]

 

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

 

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies.