Η Χίος στη νέα εποχή.

Βγαίνουμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το παρελθόν. Δοκιμάζουμε μια Συμμαχία Αξιών προτάσσοντας στα κοινά αξίες, λησμονημένες μέχρι σήμερα.

Για να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει στο μεγάλο στοίχημα των μεγάλων αλλαγών και ανατροπών που έχει ανάγκη η Χίος, πρέπει να καλυφθούν τα εσωτερικά δομικά ή συστημικά κενά του και να επιτευχθεί η συνεχής και εξειδικευμένη επιμόρφωση των υπαλλήλων του. Για να το επιτύχει αυτό ο Δήμος, πρέπει να ξεκινήσει πρωτίστως με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του site του Δήμου – e-δημός
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) με στόχο την ταχύτερη, ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για τα πολεοδομικά δεδομένα και τη συνεργασία του με την Ηλεκτρονική πολεοδομία (e-πολεοδομία). Οργάνωση των δεδομένων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ψηφιοποίηση του αρχείου της και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
 • Γραφείο helpdesk: Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Πληροφόρησης των Δημοτών και Επισκεπτών της πόλης Χίου και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα που αφορούν τη σχέση τους με το Δήμο. (Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη και Οδηγός του δημότη).
 • Τροποποίηση του εσωτερικού οργανισμού υπηρεσίας.
 • Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του δημότη.
 • Επιμόρφωση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ, Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης κλπ,
 • Λειτουργία αυτοτελούς γραφείου καθημερινότητας
 • Πρωτοβουλίες και δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και τη φιλοζωία – δημιουργία οργανωμένης δομής για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η οποία θα περιλαμβάνει δημοτικό κτηνιατρείο, χώρο προσωρινής παραμονής και χώρο φιλοξενίας. Παράλληλα, ο Δήμος ως κύριος υπεύθυνος για τη διαχείριση των αδέσποτων θα συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων του νησιού, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και θα προωθεί μέσω σελίδας του στο διαδίκτυο τα αδέσποτα που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία.
 • Θέσπιση ημέρας δημάρχου για ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό και συναντήσεις με του πολίτες.
 • Εφαρμογή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων με εφαρμογή ποσοτικών μετρήσεων και δεικτών και έμφαση στα αποτελέσματα και στις ενέργειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Δήμου. Με σκοπό την βέλτιστη σύνταξη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού και της λειτουργίας του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν δείκτες που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων.
 • Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας
  o Καταγραφή και Οργάνωση και δημοτικών ακινήτων
  o Αξιοποίηση και διαχείριση των δημοτικών ακινήτων
  o Παρακολούθηση των μισθώσεων, και της τακτικής ή έκτακτης συντήρησης και επισκευής τους

Ο Δήμος Χίου πρέπει να είναι αρωγός στην ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος επιχειρηματικότητας για τους νέους επιχειρηματίες. Ο Δήμος, αλλά και τα νομικά του πρόσωπα, θα συμβάλουν στη δημιουργία εκείνου του πλαισίου ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να αισθάνονται το Δήμος αρωγό στις προσπάθειές τους. Ο Δήμος, συγκεκριμένα θα προχωρήσει:

 • Ίδρυση και λειτουργία ενός γραφείου επιχειρηματικότητας, του οποίου ο ρόλος θα είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρηματιών ώστε να διευκολύνεται ο εκάστοτε επιχειρηματίας σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή του με το Δήμο.
 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής ανταποδοτικότητας
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους επιχειρηματίες όλων των κλάδων (ποιότητα νερού, καθαριότητα, βελτίωση όψεων, φωτισμός χώρων κ.α) με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού αγοραστικού κλίματος
 • Παρεμβάσεις στην τοπική εμπορική αγορά (π.χ δημιουργία παρκινγκ, διαχείριση σκουπιδιών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, κ.ά.) με σκοπό την διευκόλυνση των πελατών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 • Παροχή κινήτρων για μεταφορά οχλουσών δραστηριοτήτων εκτός κέντρου της πόλης
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, μέσα από υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν και τις οποίες δεν μπορεί να προσφέρει η τοπική αγορά, ούτε μπορούν να έχουν πρόσβαση από μόνες τους οι επιχειρήσεις, λόγω υψηλού κόστους (π.χ. προβολή τους σε διεθνείς εκθέσεις)
 • Ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών προϊόντων και παροχή κινήτρων για την χρήση τους τουλάχιστον από τους υπόλοιπους κατοίκους και τις άλλες τοπικές επιχειρήσεις του νησιού
 • Ενθάρρυνση των νέων επιχειρήσεων για την ίδρυση και λειτουργία τους σε χωριά της Χίου μέσω ανταποδοτικών μέτρων από το Δήμο.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας των αναπτυξιακών εταιριών του Δήμου με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό για να αναμορφωθεί ο ρόλος τους και να μετατραπούν σε ένα πραγματικά σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο για τη Χίο. Οι πόροι για το επιπλέον προσωπικό θα προέλθουν μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις (πχ στόχευση σε νέους κάτω των 35, στόχευση σε καινοτομία κι εξωστρέφεια, στόχευση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιοχές της Χίου), οι οποίες θα κατευθύνονται σε τομείς, δραστηριότητες και περιοχές που προβλέπονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου, ώστε να μην αποτελέσουν μέσα διανομής – κατασπατάλησης χρήματος και δημιουργίας πελατειακών σχέσεων.
  Στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, ο Δήμος έχει ένα στρατηγικό, αλλά συμπληρωματικό ρόλο. Κύριο ρόλο παίζουν οι φορείς που παράγουν γνώση και οι φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις.

Για να μπορέσει η Χίος να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μία ταυτότητα στην επιχειρηματικότητα, ο Δήμος οφείλει να αναπτύξει συνέργειες με αυτούς τους φορείς.

 • Κινητροδότηση για την διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών εργαστηρίων για αξιωματικούς και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού στη Χίο.
 • Διοργάνωση κάθε δύο χρόνια του «Chios Marine Forum». Η οργανωτική επιτροπή του Forum θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και εκπροσώπους του Δήμου. Στόχος είναι η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία των πολιτών. Θα προσκαλούνται προσωπικότητες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων, σε θεματικές ομάδες συζήτησης. Η Χίος κατά την διάρκεια αυτού του Forum θα αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας και με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί το νησί, θετικά, σε διεθνές επίπεδο, ενώ θα αξιοποιηθεί η ναυτική του ταυτότητα με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Θεσμοθέτηση ετήσιου επιχειρηματικού συνεδρίου στη Χίο μια φορά το έτος. Κάθε χρόνο θα οργανώνεται υπό την αιγίδα του δήμου Χίου ένα επιχειρηματικό συνέδριο, στο οποίο θα προσκαλούνται άνθρωποι εκτός Χίου (επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, φορείς κλπ) για να μεταφέρουν τις γνώσεις, τις ιδέες και τις εμπειρίες τους. Στόχος είναι αυτό το συνέδριο να αποτελεί πόλο έλξης επιχειρηματικότητας. Στο συνέδριο αυτό θα μπορούσαν να συμμετέχουν και start up επιχειρήσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν την ιδέα τους και να βραβεύονται οι τρείς καλύτερες.
 • Δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η Χίος των νέων επιστημόνων να δημιουργηθεί ξανά. Ο κάθε νέος και η κάθε νέα Χιώτισσα να έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει την επιχειρηματική ιδέα της, χωρίς το κόστος της πιθανής αποτυχίας. Να μπει στην διαδικασία του επιχειρείν και να ξεκινήσει την ζωή του, μοιραζόμενος γνώσεις και εμπειρίες σε μια δημιουργική κοινότητα νέων επιχειρηματιών.
 • Δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου για τις βιοτεχνικές, παραγωγικές επιχειρήσεις του νησιού, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν βασικές υποδομές και υπηρεσίες, με μέριμνα για την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών βιομηχανικής συμβίωσης με τη δημιουργία δικτύων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων σε θέματα εξαγωγών, πωλήσεων, αξιοποίησης πόρων και ανακύκλωσης.

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

 

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

 

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του συνδυασμού ΣυμμαΧία Αξιών. στην ταχυδρομική διεύθυνση, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της ΣυμμαΧίας Αξιών, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]

 

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

 

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

 

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2019. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies.